صنایع / صنعت صندوق فروشگاهی

تسمه های صنعت صندوق فروشگاهی


صنعت صندوق فروشگاهی

شرکت روان ترانس آپادانا در زمینه تامین انواع تسمه های صندوق فروشگاهی تحت لیسانس برندهای معتبر دنیا از جمله: Optibelt (آلمان)، Megadyne (ایتالیا)، Testbelt و Unitech (چین) فعالیت دارد.


صنعت صندوق¬های فروشگاهی شامل دستگاه¬های چک اوت میباشدکه¬در¬آنها نوار نقاله¬ها با ضخامت های مختلف مورداستفاده قرار¬میگیرد.


تسمه های مورد نیاز در دستگاههای چک اوت فروشگاهها :

صنعت صندوق فروشگاهی صنعت صندوق فروشگاهی صنعت صندوق فروشگاهی صنعت صندوق فروشگاهی صنعت صندوق فروشگاهی


جهت خرید تسمه و مشاوره با روان ترانس آپادانا تماس حاصل فرمایید.