تسمه های جوشی (Welding):

تسمه های جوشی به دو دسته استخوانی و پلی کرد تقسیم می شود.


تسمه های جوشی استخوانی:

تسمه جوشی که با نام تسمه استخوانی نیز خوانده می شود نوعی از تسمه صنعتی به شکل V- belt می باشد که در متراژ مختلفی بریده شده و دو سر آن با اعمال حرارت به یکدیگر جوش می خورد و از این رو آنها را تسمه جوشی می نامند. تسمه های جوشی در شکل ها و استاندارد های مختلف و اغلب از جنس PVC یا از جنس PU پلی اورتان تولید می شوند و در صنایع متفاوتی نیز استفاده می شوند. این تسمه ها که از لحاظ فنی و ساختاری جزو تسمه های انتقال نیرو می باشند مانند انواع دیگر بر روی فولی مخصوص خود قرار گرفته و به حرکت در می آیند. این تسمه ها گاهی اوقات در تعداد بالا کنار یکدیگر با فواصل کمی قرار گرفته و در حین حرکت میتوانند محصولات را حمل کنند.این تسمه ها مصرف بالایی در خطوط کاشی، سرامیک، شیشه و… دارند.

این تسمه ها دارای شکل های متنوعی می باشند که می توانند نخ دار یا بدون نخ باشند که می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • تسمه جوشی ساده (دارای سطح مقطع ذوزنقه ای)
  • تسمه جوشی ساده نخ دار (دارای سطح مقطع ذوزنقه ای)
  • تسمه جوشی ساده گریپ دار (دارای سطح مقطع ذوزنقه ای)
  • تسمه جوشی ساده نخدار گریپ دار (دارای سطح مقطع ذوزنقه ای)
  • تسمه جوشی پنج ضلعی
  • تسمه جوشی پنج ضلعی نخ دار
  • تسمه جوشی هفت ضلعی
  • تسمه جوشی هفت ضلعی نخ دار


تسمه جوشی
تسمه جوشی
تسمه جوشی

اتصال تسمه های جوشی:
نحوه اتصال دوسر این تسمه ها بصورت حرارتی بوده و دوسر تسمه بوسیله حرارت به یکدیگر جوش داده میشود به همین علت به آنها تسمه جوشی گفته می شود.


تسمه های جوشی پلی کرد:

به آن دسته از تسمه های جوشی با سطح مقطع دایره ای شکل تسمه پُلی کُرد گفته میشود که در خطوط سورتینگ و جداسازی محصولات در کارخانجات صنعتی کاربرد دارند که در متراژ مختلفی بریده شده و دو سر آن با اعمال حرارت به یکدیگر جوش می خورد و از این رو آنها را تسمه جوشی می نامند.

تسمه های پلی کرد می تواند نخ دار و بدون نخ متناسب با نیاز هر صنعت مورد استفاده قرار گیرد.

این تسمه ها گاهی اوقات در تعداد بالا کنار یکدیگر با فواصل کمی قرار گرفته و در حین حرکت میتوانند محصولات را حمل کنند.این تسمه ها مصرف بالایی در خطوط کاشی، سرامیک، شیشه و… دارند.تسمه جوشی
تسمه جوشی
تسمه جوشی
تسمه جوشی